Aktuality

3000

Pozvánka na prednášku profesora Yuriho Gogotsiho (Drexel University, USA)

10. 5. 2019

Discovery of New Two-Dimensional Materials (MXenes) and Their Role in Advancing Technology 29. mája 2019 od 10h sa v Aule SAV, Dúbravská…

čítať ďalej

2560

Prednáška profesora Philippa Kukuru (University of Oxford) Weighing single molecules with light

7. 5. 2019

3. mája 2019 sa od 11h do 12h30m uskutočnila v prednáškovej sále Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave prednáška významného…

čítať ďalej

1000

Pozvánka na prednášku profesora Philippa Kukuru (University of Oxford) Weighing single molecules with light

15. 4. 2019

3. mája 2019 sa od 11h do 12h30m uskutoční v prednáškovej sále Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave prednáška významného…

čítať ďalej

1339

Kapitola o Učenej spoločnosti Šafárikovej

13. 4. 2019

Docent JUDr. Jozef Vozár, CSc., riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV napísal ďalšiu monografiu zo série Významní slovenskí právnici – Augustín…

čítať ďalej

520

O histórii učených spoločností na Slovensku, o Slovenskej akadémii vied a Učenej spoločnosti Slovenska

21. 3. 2019

V tomto roku oslavuje Učená spoločnosť Českej republiky 25 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa uskutoční slávnostné výročné zasadnutie…

čítať ďalej

1131

Významný projekt H2020 pre Európsku mikrokelvinovú platformu

7. 3. 2019

Centrum fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach je súčasťou Európskej mikrokelvinovej platformy (EMP) – distribuovanej siete špičkových…

čítať ďalej

1
2
3

8