Štatút

Štatút UčS SAV | PDF |
(štatút UčS SAV s účinnosťou od 20.12.2007)

Štatút Slovenskej akadémie vied  | PDF |
(s účinnosťou od 1.7.2018)