prof. RNDr. Lev Bukovský DrSc.

Rok narodenia: 1939
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2005

Tel.: +421 (0)55 6227034
Email: bukovsky@upjs.sk

 
 Späť