Online dotazník posudzovateľa návrhu na člena UčSS

Voľby do UčSS 2021

Plnú verziu dotazníka aj s inštrukciami nájdete tu (pdf).
Podklady ku návrhom nájdete tu.A – prelomové, zásadného významu vo svetovom kontexte
B – významné vo svetovom meradle, alebo prelomové regionálneho charakteru
C – pozoruhodné ale nie príliš významné
D – nepodstatné


A – publikačná aktivita viac ako dvojnásobne prekračuje kritériá na DrSc.
B – publikačná aktivita viac ako 1.5 násobne prekračuje kritériá na DrSc.
C – publikačná aktivita prekračuje kritériá na DrSc.
D – publikačná aktivita výraznejšie neprekračuje kritériá na DrSc.


A – citačná odozva viac ako 4 násobne prekračuje kritériá na DrSc.
B – citačná odozva viac ako 3 násobne prekračuje kritériá na DrSc.
C – citačná odozva viac ako 2 násobne prekračuje kritériá na DrSc.
D – citačná odozva iba nepatrne prekračuje kritériá na DrSc.


A – Medzinárodný koordinátor aspoň jedného významného projektu nadnárodného významu
B – Národný koordinátor aspoň jedného významného projektu nadnárodného alebo celonárodného významu
C – Zodpovedný riešiteľ významnejších projektov vedy a výskumu
D – Riešiteľ iba menej významných vedeckých projektov rezortného charakteru


A – realizovaný patent, alebo aktívna licencia, alebo aspoň 4 udelené patenty na medzinárodnej úrovni
B – aspoň 2 udelené patenty na medzinárodnej úrovni
C – aspoň 1 udelený patent na medzinárodnej úrovni
D – žiaden udelený patent na medzinárodnej úrovni


A – preukázal vedeckú školu v zmysle požiadaviek na udelenie DrSc., pričom absolventi vedeckej výchovy u kandidáta sa uplatnili
                  v širšom medzinárodnom kontexte na poli vedy
B – preukázal vedeckú školu v zmysle požiadaviek na udelenie DrSc., pričom absolventi vedeckej výchovy u kandidáta sa uplatnili iba
                  v národnom kontexte na poli vedy
C – preukázal vedeckú školu v zmysle požiadaviek na udelenie DrSc., pričom absolventi vedeckej výchovy u kandidáta sa neuplatnili na poli vedy
D – nepreukázal vedeckú školu v zmysle požiadaviek na udelenie DrSc.


A – pomerne často pozývaný prednášať na medzinárodné podujatia, prednášal aj na najvýznamnejších medzinárodných kongresoch vo svojom odbore
B – pomerne často pozývaný prednášať na medzinárodné podujatia, neprednášal však na najvýznamnejších medzinárodných kongresoch vo svojom odbore
C – zriedka pozývaný prednášať na medzinárodných kongresoch vo svojom odbore
D – nepozývaný v medzinárodnom meradle


A – významná v medzinárodnom kontexte
B – významná v národnom kontexte
C – významná v lokálnom kontexte
D – nevýznamná3 – výrazná podpora
2 – podpora
1 – slabá podpora
0 – nepodporiť