Akademik UčSS Jozef Bátora a doc. Matej Ruttkay v relácii Večera s Havranom

Archeológovia akademik UčSS Jozef Bátora a docent Matej Ruttkay boli dňa 20.10.2020 hosťami relácie Večera s Havranom. Témou bolo Slovensko – raj archeológov.

Linka na reláciu:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/246465