Riadni členovia

 

doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
behaviorálny ekonóm
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
archeológ
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Archeologický ústav SAV, Nitra
doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
biochemik
Centrum biovied SAV
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
Ing. Pavel Diko, DrSc.
materiálový fyzik
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
materiálový výskumník
Ústav materiálového výskumu SAV
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
matematik
Matematický ústav SAV
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
matematik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Matematický ústav SAV
prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
fyzik
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
geograf
Geografický ústav SAV
doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
fyzik
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
prof. RNDr. Mária Hrmová, DrSc.
molekulárna biochemička
Australian Centre for Plant Functional Genomics (ACPFG),
University of Adelaide, Australia
prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
informatik
ETH Zurich, Matematický ústav SAV
Ing. Matej Jergel, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
genetik
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Biomedicínske centrum SAV
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
endokrinológ
Biomedicínske centrum SAV
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
endokrinológ
Biomedicínske centrum SAV
RNDr. Peter Komadel, DrSc.
anorganický chemik
Ústav anorganickej chémie SAV
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
fyziológ
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
historička
Historický ústav SAV
doc. Phdr. Eva Krekovičová, DrSc.
etnologička
Ústav etnológie SAV
RNDr. Anton Krištín, DrSc.
ekológ
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
molekulárna fyziologička
Centrum biovied SAV
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
strojár, materiálový inžinier
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
RNDr. Jana Madejová, DrSc.
chemička
Ústav anorganickej chémie SAV
RNDr. Eva Majková, DrSc.
fyzička
Fyzikálny ústav SAV
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
matematika a teoretické základy informatiky
Stavebná fakulta STU v Bratislave
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
historik
Historický ústav SAV
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
chemik
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Ústav anorganickej chémie SAV
Ing. Mária Omastová, DrSc.
chemička
Ústav polymérov SAV
RNDr. Karol Ondriáš, DrSc.
molekulárny fyziológ
Biomedicínske centrum SAV
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
virológ
Biomedicínske centrum SAV
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
virologička
Biomedicínske centrum SAV
MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
fyziologička, patofyziologička
Centrum experimentálnej medicíny SAV
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
chemik
Ústav anorganickej chémie SAV
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
fyzik
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Ing. Elena Šeböková, DrSc.
endokrinologička
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.
fyzik a chemik tuhých látok
Ústav geotechniky SAV Košice
Karlsruher Institut für Technologie, Nemecko
prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
fyzik
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
mechanik
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
Ing. Peter Švec, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
Ing. Ján Tkáč, DrSc.
chemik
Chemický ústav SAV
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
fyzikálny chemik
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
molekulárna biofyzika, molekulárna fyziológia
Centrum biovied SAV