Riadni členovia

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
behaviorálny ekonóm
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Životopis        Vizitka
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
literárna vedkyňa
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV
Životopis        Vizitka
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
biochemik
Centrum biovied SAV
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
materiálový výskumník
Ústav materiálového výskumu SAV
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
matematik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Matematický ústav SAV
Životopis        Vizitka
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
geograf
Geografický ústav SAV
Životopis        Vizitka
doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
fyzik
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Životopis        Vizitka
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. – podpredseda
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Mária Hrmová, DrSc.
molekulárna biochemička
Australian Centre for Plant Functional Genomics (ACPFG),
University of Adelaide, Australia
prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
informatik
ETH Zurich, Matematický ústav SAV
Ing. Matej Jergel, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
genetik
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Biomedicínske centrum SAV
Životopis        Vizitka
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
endokrinológ
Biomedicínske centrum SAV
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
fyziológ
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Vizitka
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
historička
Historický ústav SAV
Vizitka
RNDr. Anton Krištín, DrSc.
ekológ
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Životopis        Vizitka
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. – tajomníčka
biochemička a fyziologička
Biomedicínske centrum SAV
Životopis        Vizitka
prof. Philipp Kukura, PhD.
chemik
University of Oxford, Oxford
Životopis        Vizitka
Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
Životopis        Vizitka
Ing. Igor Lacík, DrSc.
chemik
Ústav polymérov SAV
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
molekulárna fyziologička
Centrum biovied SAV
Životopis        Vizitka
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
strojár, materiálový inžinier
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
RNDr. Jana Madejová, DrSc.
chemička
Ústav anorganickej chémie SAV
Životopis        Vizitka
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Životopis        Vizitka
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
onkológ
Lekárska fakulta UK v Bratislave
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
matematika a teoretické základy informatiky
Stavebná fakulta STU v Bratislave
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
historik
Historický ústav SAV
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Ústav vied o Zemi

Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
chemik
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Ústav anorganickej chémie SAV
Vizitka
Ing. Mária Omastová, DrSc.
chemička
Ústav polymérov SAV
Životopis        Vizitka
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
molekulárny fyziológ
Biomedicínske centrum SAV
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
virológ
Biomedicínske centrum SAV
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
virologička
Biomedicínske centrum SAV
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
odborník v riadení procesov
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií TU v Košiciach
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
matematik
Technická univerzita v Košiciach
MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
fyziologička, patofyziologička
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
fyzik
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Životopis        Vizitka
prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
mechanik
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
fyzik
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
chemik
Ústav anorganickej chémie SAV
Životopis        Vizitka
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
biológ
Centrum regionu Haná
Univerzita Palackého v Olomouci
Životopis        Vizitka
Ing. Elena Šeböková, DrSc.
endokrinologička
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.
fyzik a chemik tuhých látok
Ústav geotechniky SAV Košice
Karlsruher Institut für Technologie, Nemecko
Životopis        Vizitka
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
Ing. Peter Švec, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
Ing. Ján Tkáč, DrSc.
chemik
Chemický ústav SAV
Životopis        Vizitka
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
fyzikálny chemik
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
molekulárna biofyzika, molekulárna fyziológia
Centrum biovied SAV
Životopis        Vizitka