English

Riadni členovia

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
behaviorálny ekonóm
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Životopis Vizitka
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
biochemik
Centrum biovied SAV
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
prof. Ing. Vlasta Brezová DrSc.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
matematik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Matematický ústav SAV
Životopis Vizitka
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
chemik
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Životopis Vizitka
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
informatik
ETH Zurich, Matematický ústav SAV
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
NPPC-VÚŽV Nitra, SPU FBP Nitra
Životopis Vizitka
Ing. Matej Jergel, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
Životopis Vizitka
RNDr. Boris Klempa DrSc.
Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
Životopis Vizitka
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
fyziológ
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Vizitka
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
historička
Historický ústav SAV
Vizitka
RNDr. Anton Krištín, DrSc.
ekológ
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Životopis Vizitka
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
biochemička a fyziologička
Biomedicínske centrum SAV
Životopis Vizitka
prof. Philipp Kukura, PhD.
chemik
University of Oxford, Oxford
Životopis Vizitka
Ing. Ján Kuzmík, DrSc.
fyzik
Elektrotechnický ústav SAV
Životopis Vizitka
Ing. Igor Lacík, DrSc.
chemik
Ústav polymérov SAV
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
molekulárna fyziologička
Centrum biovied SAV
Životopis Vizitka
Doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Ústav materiálového výskumu SAV, Košice
Životopis Vizitka
RNDr. Jana Madejová, DrSc.
chemička
Ústav anorganickej chémie SAV
Životopis Vizitka
prof. Dr. Štefan Matejčík DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.
botanik
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Životopis Vizitka
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Životopis Vizitka
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
onkológ
Lekárska fakulta UK v Bratislave
Životopis Vizitka
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
historik
Historický ústav SAV
Životopis
Vizitka
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.
biochemička
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
fyzik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Ústav vied o Zemi

Životopis Vizitka
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
chemik
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Ústav anorganickej chémie SAV
Vizitka
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Životopis Vizitka
Ing. Mária Omastová, DrSc.
chemička
Ústav polymérov SAV
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
virológ
Biomedicínske centrum SAV
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
virologička
Biomedicínske centrum SAV
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
odborník v riadení procesov
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií TU v Košiciach
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
matematik
Technická univerzita v Košiciach
Vizitka
prof. Pavol Prokop, PaedDr., DrSc.
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
fyzik
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
fyzik
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
chemik
Ústav anorganickej chémie SAV
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
biológ
Centrum regionu Haná
Univerzita Palackého v Olomouci
Životopis
Vizitka
prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.
fyzik a chemik tuhých látok
Ústav geotechniky SAV Košice
Karlsruher Institut für Technologie, Nemecko
Životopis
Vizitka
Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Životopis Vizitka
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
Ing. Peter Švec, DrSc.
fyzik
Fyzikálny ústav SAV
Ing. Ján Tkáč, DrSc.
chemik
Chemický ústav SAV
Životopis Vizitka
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Životopis Vizitka
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
fyzikálny chemik
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
molekulárna biofyzika, molekulárna fyziológia
Centrum biovied SAV
Životopis Vizitka
Doc. MVDr. Norbert Žilka DrSc.
Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava
Životopis Vizitka