English

Veda a výskum

 

Príspevky členov Učenej spoločnosti Slovenska

 

Image

Kvantový fázový prechod supravodič-izolant v ultratenkých filmoch

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Technológie XX. storočia využívajúce tranzistory, LED diódy, a pod. sú založené na objavoch kvantovej fyziky spred sto rokov. V súčasnosti nastupuje druhá kvantová revolúcia, ktorá…

čítať ďalej

Image

Dominik Tatarka – výrazný autor proti totalite

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Monografia o Dominikovi Tatarkovi je prvou vedeckou monografiou o tomto autorovi, disidentovi po roku 1970 a chartistovi, ktorého dielo tvorí jeden z hlavných prúdov slovenskej prózy dvadsiateho…

čítať ďalej

Image

POHĽAD NA COVID-19 Z HĽADISKA GLYKOBIOLÓGIE

RNDr. Peter Biely, DrSc.
Sacharidy, cukry, sú popri nukleových kyselinách a bielkovinách ďalšie významné zložky živých systémov, ktoré okrem nutričnej a štruktúrnej funkcie plnia aj úlohu komunikačných…

čítať ďalej

Image

Derivácie a integrály neceločíselného rádu a ich aplikácie

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
Táto oblasť, známa pod zaužívaným anglickým názvom “fractional calculus”, predstavuje rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť výskumu a aplikácií. Je to spôsobené tým, že aktuálne…

čítať ďalej

Image

Podzemné dutiny, zákaz jadrových skúšok a seizmický šum

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Neznáme podzemné dutiny vytvorené prírodnou alebo ľudskou činnosťou sú vážnym geotechnickým rizikom pre ľudí, najmä vo vysoko urbanizovaných centrách miest a v rozvoji osídlenia….

čítať ďalej

Image

Nový krásavec v našej prírode

RNDr. Peter Biely, DrSc.
V južných oblastiach Slovenska sa v posledných rokoch na jar objavuje menší, ale čiperný, rýchlo lietajúci a mimoriadne plachý motýľ, ktorý sa v príručkách uvádzal dlho iba pod…

čítať ďalej

Image

Multifunkčná grafén-oxidová nanoplatforma na cielený zásah rakoviny

Ing. Mária Omastová, DrSc.
V úzkej a tvorivej spolupráci tímov z Ústavu polymérov SAV, Virologického ústavu BMC SAV, Fyzikálneho ústavu SAV, a Ústavu experimentálnej fyziky SAV sme riešli projekt, v rámci ktorého…

čítať ďalej

Image

Characterization of novel adaptive cardiovascular interventions based on the experimental findings that could be potentially implemented in human medicine.

MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
Despite the progress in pharmacotherapy, interventional cardiology and surgery, the mortality due to ischemic heart disease (IHD) does not decline and represents a danger in the elder population,…

čítať ďalej

Image

Transglykozylázy bunkových stien húb

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
Mikroskopické huby, často nazývané aj plesne, sú pôvodcami mnohých závažných chorôb rastlín, zvierat i ľudí. Okrem toho, plesne spôsobujú nedozerné škody na úrode plodín a na…

čítať ďalej

(1/5)  Ďalej »