Veda a výskum

 

Image

Nový krásavec v našej prírode

RNDr. Peter Biely, DrSc.
V južných oblastiach Slovenska sa v posledných rokoch na jar objavuje menší, ale čiperný, rýchlo lietajúci a mimoriadne plachý motýľ, ktorý sa v príručkách uvádzal dlho iba pod…

čítať ďalej

Image

Multifunkčná grafén-oxidová nanoplatforma na cielený zásah rakoviny

Ing. Mária Omastová, DrSc.
V úzkej a tvorivej spolupráci tímov z Ústavu polymérov SAV, Virologického ústavu BMC SAV, Fyzikálneho ústavu SAV, a Ústavu experimentálnej fyziky SAV sme riešli projekt, v rámci ktorého…

čítať ďalej

Image

Characterization of novel adaptive cardiovascular interventions based on the experimental findings that could be potentially implemented in human medicine.

MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.
Despite the progress in pharmacotherapy, interventional cardiology and surgery, the mortality due to ischemic heart disease (IHD) does not decline and represents a danger in the elder population,…

čítať ďalej

Image

Transglykozylázy bunkových stien húb

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
Mikroskopické huby, často nazývané aj plesne, sú pôvodcami mnohých závažných chorôb rastlín, zvierat i ľudí. Okrem toho, plesne spôsobujú nedozerné škody na úrode plodín a na…

čítať ďalej

Image

Biologické vlastnosti produktov sírovodíka s oxidom dusnatým a s derivátmi selénu

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Sírovodík (H2S) a oxid dusnatý (NO) sa produkujú endogénne v bunkách človeka a ovplyvňujú mnohé biologické procesy. Selén, ktorý človek prijíma v potrave je súčasťou 25 enzýmov…

čítať ďalej

Image

Nanočastice Fe2O3 ako detekčné médium v chemických senzoroch plynov a pár

Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Nízkodimenzionálne 0D nanoštruktúry – nanočastice (NČ) a ich vrstvy sa vzhľadom na veľký špecifický povrch používajú ako detekčné médium v senzoroch plynov a pár v monitoringu…

čítať ďalej

Image

Huba Trichoderma a jej využitie v biologickej ochrane rastlín

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
Mikroskopická pôdna huba Trichoderma je osvedčeným producentom priemyselných enzýmov (celuláz, xylanáz, hemiceluláz, proteáz a pod.), ktoré nachádzajú využitie v potravinárstve,…

čítať ďalej

Image

Identifikácia, analýza a hodnotenie spustnutej poľnohospodárskej pôdy aplikáciou satelitných údajov diaľkového prieskumu Zeme

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
Pustnutie poľnohospodárskej pôdy (ornej pôdy, lúk a trvalých kultúr – sadov a viníc) je postupný proces zarastania, prejavujúci sa fyziognomickými znakmi, napr. heterogénnym zoskupením…

čítať ďalej

Image

Rastlinné polysacharidy ako zdroj prebiotík

RNDr. Peter Biely, DrSc.
V čase ropnej krízy a normalizácie v sedemdesiatych rokoch minulého storočia dostal náš odstupujúci riaditeľ Dr. Ing. Štefan Bauer, DrSc. (1922-1997) a jeho tím za úlohu zahájiť výskum…

čítať ďalej

(1/4)  Ďalej »