Veda a výskum

Image

Keramika pre hypersonické vozidlá

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Hypersonické vozidlá sú lietajúce stroje, ktoré sa budú v atmosfére pohybovať rýchlosťou 6 či 7 krát vyššou ako je rýchlosť zvuku, Mach 6-7. Pri takýchto rýchlostiach je limitujúci…

čítať ďalej

Image

Slovenská literárna moderna vrámci svetovej moderny

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Výskum v oblasti porovnávacej literárnej vedy sa začal v polovici 90tych rokov v „novom“ čítaní diel Jozefa Cígera Hronského. Literárnovedné analýzy jednotlivých románov boli…

čítať ďalej

Image

Diagnostika rakoviny prostaty s využitím analýzy glykánov

Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Rakovina prostaty (PCa) je najčastejšie diagnostikovanou rakovinou u mužov (1,1 milióna mužov ročne), pričom počet úmrtí sa odhaduje na 307 500 ročne [1]. V 19. storočí bola PCa opísaná…

čítať ďalej

Image

Nové poznatky pre polymerizáciu akrylátových monomérov

Ing. Igor Lacík, DrSc.
Polyméry na báze akrylátových monomérov sú okolo nás v nespočetných aplikáciách: vo forme obalových materiálov, konštrukčných materiálov, náterových hmôt, aditív do stavebných…

čítať ďalej

Image

Magnetický plášť z kombinácie supravodivých a feromagnetických materiálov

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Šírenie rôznych vzruchov (napríklad tepla, zvuku, elektromagnetickej vlny, ale aj chemikálie alebo nákazlivého ochorenia) sa riadi zákonitosťami, intuitívne poznanie ktorých tvorí časť…

čítať ďalej

Image

Význam vápnikovej signalizácie v nádoroch

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Vápnik ako významný druhý posol reguluje množstvo metabolických dráh v bunke. V zdravej bunke koordinácia vápnikových tokov má za následok fyziologickú odpoveď, napr. kontrakciu svalu,…

čítať ďalej

Image

Preklinický objav nového mechanizmu a jeho potvrdenie za klinických podmienok

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Dôkazy v animálnych modeloch:

čítať ďalej

Image

Numerické modelovanie seizmických vĺn a seizmického pohybu

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Zdanlivo paradoxne, čoraz slabšie zemetrasenia (z hľadiska uvoľnenej energie) spôsobujú čoraz väčšie škody. V rozvinutých krajinách je to kvôli hustote a technologickej zložitosti…

čítať ďalej