Archeológia z odpadu odhaľuje hospodárstvo a spoločnosť v praveku

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.: Ľudia od počiatku svojej existencie produkovali odpad, ktorého množstvo a zloženie sa postupne menilo, tak ako sa menil spôsob života spoločnosti – článok člena Učenej spoločnosti Slovenska na portáli Aktuality.sk.