Bez kultúry neprežijeme

Rada Učenej spoločnosti Slovenska vyjadruje podporu pracovníkom kultúry a umenia. Zaujala stanovisko k súčasnej neľahkej situácii.

Stanovisko je publikované na portáli Aktuality.sk.

Linka na článok:
https://www.aktuality.sk/clanok/834150/bez-kultury-neprezijeme-nazor/