Borélia je hrozbou pre ľudský mozog

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.: cesty baktérií a vírusov do ľudského mozgu – článok člena Učenej spoločnosti Slovenska na portáli Aktuality.sk.