Ceny za vedu a techniku 2018 – aj pre štyroch akademikov

8. novembra 2018 sa v priestoroch Incheba Expo Bratislava sa uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Galavečer bol vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018.

Medzi ocenenými boli aj štyria akademici Učenej spoločnosti Slovenska:

Osobnosť vedy a techniky:

Ing. Igor Lacík, DrSc.

Ústav polymérov SAV

Za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov.

 

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení.

 

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

Chemický ústav SAV

Za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi.

 

Vedecko-technický tím roka

Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc.

Chemický ústav SAV

Za vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činnosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky.

 

 

Prof. Peter Moczo

 

Doc. Vladimír Farkaš

 

Ing. Ján Tkáč a jeho tím