COVID-19 – fyzikálne modely, slovenské špecifiká

Pandémia COVID-19 a osobitne jej druhá vlna patrí v tejto chvíli medzi globálne problémy prvého rangu. Európska komisia ju zaradila medzi kľúčové témy  Európskej bezpečnostnej stratégii 2020 – 2025. Pre vedu a aj pre slovenskú vedu je príležitosťou dokumentovať svoju užitočnosť a pripravenosť. Preukázali to už naši virológovia, ekonómovia, sociológovia, historici, matematici a príslušníci iných disciplín. Učená spoločnosť Slovenska tomuto problému venuje trvale pozornosť. O mechanizmoch a dynamike šírenia ochorenia môže veľa povedať aj fyzika a fyzici vo viacerých krajinách na tento problém pohotovo reagujú. V priloženom článku uvádzam preto prehľad fyzikách nástrojov a metód, resp. výstupov užitočných v borbe s COVID-19. Skrátená verzia tejto štúdie vyšla v Quarku č. 8, 2020 a vzhľadom na ďalší dramatický vývoj bola teraz aktualizovaná.

Š. Luby

Linka na článok:

COVID-19 fyz.mod.slov.spec.