English

doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.

Rok narodenia: 1933
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2003

Tel.: +421 (0)2 59327426
Email: exonalt@savba.sk

 
 Späť