doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

Rok narodenia: 1941
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: +421 (0)2 59410216
Email: chemvfar@savba.sk
www: http://www.chem.sk/people/farkasvladimir/

Oblasť výskumu: biochémia, biotechnológia

Životopis: cv_Farkas.pdf

Najvýznamnejšie výsledky:
Z najstarších výsledkov je významný objav zymogenicity chitín syntázy – enzýmu podieľajúceho sa na syntéze chitínu v kvasinkách. Enzým sa zo zymogénnej formy prevádza na aktívnu formu pomocou limitovanej proteolýzy. Závažné boli zistenia podporujúce hypotézu o nezbytnosti glykozylácie pre sekréciu proteínov v kvasinkách, ktoré sú všeobecne považované za model eukaryotickej bunky. Inhibícia glykozylácie antimetabolitom 2-deoxy-D-glukózou viedla k paralelnej inhibícii sekrécie proteínov. Medzi prioritné výsledky patrí objav enzýmu xyloglukan endotransglykozylázy (XET), ktorý hrá nezastupiteľnú úlohu pri expanzii rastlinných bunkových stien v priebehu rastu. Z výsledkov aplikovaných v praxi je najvýznamnejšia technológia priemyselnej produkcie fungálnych celuláz hubou Trichoderma a komerčne úspešný biotechnolgický spôsob prípravy vzácneho cukru celobiózy.

  1. CABIB, E. and FARKAŠ, V.: The control of morphogenesis: An enzymatic mechanism for the initiation of septum formation in yeast. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 68: 2052-2056 (1971).
  2. FARKAŠ, V., SVOBODA, A. and BAUER, Š.: Secretion of cell wall glycoproteins by yeast protoplasts. Effect of 2-deoxy-D-glucose and cycloheximide. Biochem. J. 118: 755-758 (1970).
  3. FARKAŠ, V.: Biosynthesis of cell walls of fungi. Microbiol. Rev. 43: 117-144 (1979).
  4. FARKAŠ, V., SULOVÁ, Z., STRATILOVÁ, E., HANNA, R. and MACLACHLAN, G.: Cleavage of xyloglucan by nasturtium seed xyloglucanase and transglycosylation to xyloglucan subunit oligosaccharides. Arch. Biochem. Biophys. 298: 365-370 (1992).
  5. FARKAŠ, V.: The fungal cell wall. In: Fungal Protoplasts: Their Uses in Physiology, Biochemistry and Genetics (J.F. Peberdy and L. Ferenczy, eds.), pp. 3-29. Marcel Dekker, Inc., New York (1985).

Pozornosť sa tradične orientuje na 2 okruhy problémov: 1. biosyntéza bunkových stien rastlín a húb: v tejto oblasti sa študuje úloha enzýmov typu glykanáz a transglykozyláz v konečnej fáze biosyntézy bunkových stien, t. j. spájaní jednotlivých stavebných komponentov do supramolekulárnej štruktúry bunkovej steny;
2. Diferenciácia húb rodu Trichoderma a ich využitie v biotechnológiách. Huba Trichoderma je významným priemyslovým organizmom využívaným pre produkciu enzýmov degradujúcich rastlinné polysacharidy a ako fungálny antagonista pre biologickú ochranu rastlín. Študujeme vplyv svetla a iných vonkajších faktorov na sporuláciu huby Trichoderma a jej metabolizmus. Získané poznatky sa využívajú na efektívnu prípravu spór pre účely biologickej ochrany rastlín.

Z doterajšej výskumnej činnosti autora vyplynulo 102 publikácií a 12 patentov z ktorých väčšina bola realizovaná v praxi.
 
 Späť