English

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

Priezvisko a meno                          FARKAŠ Vladimír

Tituly a hodnosti                             doc., Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1941

Vedecký odbor, špecializácia      Biochémia, Mikrobiológia, Biotechnológia

Člen UčSS od roku                          2004