English

doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

Rok narodenia: 1946
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2005

Tel.: +421 (0)2 5920 3606
Email: geolmich@savba.sk

Oblasť výskumu: paleontológia, paleografia, stratigrafia, sedimentológia

Najvýznamnejšie výsledky:
Paleontológia bezstavovcov, morské karbonátové fácie, mezozoická stratigrafia, sekvenčná stratigrafia, mezozoická paleogeografia Západných Karpát

Sedimentológia triasových karbonátov, vrátane premenlivosti prostredí z hľadiska života organizmov a účinku búrkových a seizmických udalostí. Nález stôp dinosaurov vo Vysokých Tatrách. Zostavil prvú slovenskú učebnicu sekvenčnej stratigrafie, slovenský stratigrafický kód, charakterizoval významné zvraty podnebia v mezozoickej histórii, vypracoval modely vývoja sedimentácie, oceánskeho a klimatického režimu počas druhohôr.

  1. Hu X., Jansa L., Wang C., Sarti M., Bak K., Wagreich M., Michalík J., Soták J. (2005): Upper Cretaceous oceanic red beds (CORBs) in the Tethys: occurrences, lithofacies, age, and environment. – Cretaceous Research 26., 3-20.
  2. Michalík J. (2002, ed.): Tethyan-Boreal Cretaceous Correlation. Mediterraneran and Boreal Cretaceous paleobiogeographic areas in Central and Eastern Europe.- VEDA Bratislava, 291 p.
  3. Roniewicz E., Michalík J. (2002): Cernian corals from the Malé Karpaty Mts, Western Carpathians, Slovakia.- Geologica Carpathica 53,3., 149-157.
  4. Aubrecht R., Szulc J., Michalík J., Schlogl J. and Wagreich M. (2002): Middle Jurassic Stromatactis mud-mound in the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians). – Facies 47., 113-126, pls. 23-25, 4 figs., 1 tab.
  5. Vašíček Z. and Michalík J. (1999): Early Cretaceous ammonoid paleobiogeography of the West Carpathian part of Paleoeuropean shelf margin. – Neues Jahrbuch Geol. Palaont. Abh. 212., 241-262.

 
 Späť