doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Rok narodenia: 1952
Rok prijatia do UčS: 2017
Tel.:  +421 (0)55 79 22 307
Email:  flachb@saske.sk
Oblasť výskumu:  fyzika kondenzovaných látok, silne korelované systémy