English

doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc.

emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2012

www: http://www.mat.savba.sk/~pulmannova/

Oblasť výskumu: kvantové štruktúry
 
 Späť