English

Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Priezvisko a meno                          FEHER Alexander

Tituly a hodnosti                             Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1949

Vedecký odbor, špecializácia     fyzika a technika veľmi nízkych teplôt

Člen/ka UčSS od roku                   2016