English

Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, DrSc.

Priezvisko a meno Peter Šiffalovič
Tituly a hodnosti Dr. Rer. Nat., DrSc.
Rok narodenia 1975
Vedecký odbor, špecializácia fyzika, nanotechnológie
Člen/ka UčSS od roku 2021