Falling Walls Lab Slovakia 2018

Učená spoločnosť Slovenskej akadémie vied bola spoluorganizátorom prestížneho podujatia Falling Walls Lab Slovakia 2018 (FWLS), ktoré sa konalo dňa 31. mája 2018 v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave.

Nad podujatím prevzal záštitu premiér SR Ing. Peter Pellegrini, ktorý sa podujatia zúčastnil, vypočul si všetky prezentácie mladých vedcov, zúčastnil sa rokovania poroty a odovzdal finančné odmeny trom najlepším.

Podujatia sa zúčastnili aj predseda Slovenskej akadémie vied prof. Šajgalík, rektor UK prof. Mičieta, rektor STU prof. Redhammer, rektor TUKE prof. Kmeť, rektor SZU prof. Šimko, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Joachim Bleicker, predseda Rady APVV prof. Masarik, predseda Humboldtovho klubu na Slovensku prof. Urban a viacerí ďalší významní predstavitelia akademickej obce.

Predseda Učenej spoločnosti a zároveň prezident FWLS prof. Moczo v úvodnom príhovore zdôraznil význam podujatia pre mladých vedcov Slovenska a pre Slovensko. Podpora mladých talentovaných a ambicióznych vedcov na Slovensku má zásadný význam pre budúcnosť spoločnosti, štátu i národa.

Na FWLS 2018 sa prihlásilo 22 mladých vedcov z UK, 11 z TUKE, 5 z UPJŠ, 3 z STU, 2 zo SAV a 5 zo startupov. Zo 48 prihlásených porota vybrala 16 najlepších, ktorí postúpili do hlavného kola v Moyzesovej sieni.

Predsedom poroty bol prof. Bužek, podpredseda Učenej spoločnosti. Členmi poroty boli aj prof. Bátorová, prof. Pastoreková a prof. Šajgalík – členovia Učenej spoločnosti.

Víťazkou FWLS 2018 sa stala Mgr. Lucia Lauková z Lekárskej fakulty UK, ktorá prezentovala svoj výskum zameraný na liečbu sepsy. Druhé miesto patrí Ing. Marekovi Schnitzerovi z TUKE, ktorý predstavil, ako 3D tlač môže pomôcť novorodencom s rázštepom podnebia a na treťom mieste sa umiestnila Mgr. Katarína Janšáková, PhD., z Lekárskej fakulty UK, ktorá sa zaoberá liečbou Crohnovej choroby pomocou diagnostiky zo slín pacientov.

Finančné odmeny vo výške 5000, 2000 a 1000 EUR odovzdal trom najlepším premiér SR Ing. Peter Pellegrini. Mgr. Lauková získala aj miestenku v svetovom finále Falling Walls Lab v Berlíne a od predstaviteľa DAAD Christiana Ahlrepa aj letenku do Berlína. Ing. Schnitzer získal pozvanie do Berlína ako pozorovateľ, pričom náklady mu uhradí rektor TUKE.

video záznam podujatia: