Falling Walls Lab Slovakia 2020

Finále Falling Walls Lab Slovakia 2020 sa uskutočnilo 1. októbra popoludní v online formáte na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Tá je už tretíkrát jeho organizátorom, v spolupráci s Učenou spoločnosťou Slovenska (www.learned.sk) a Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD, www.daad.de). Akademickými partnermi sú Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita, Technická univerzita vo Zvolene a Slovenská akadémia vied. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Medzinárodnú porotu, ktorá posudzovala inovatívnosť nápadu, jeho potenciálny dopad a formu prezentácie, najviac zaujal projekt Ing. Michala Takáča z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý svojim nápadom výučby v prostredí virtuálnej reality búra hranice výučby matematiky. Druhé miesto porota udelila Mgr. Klaudii Kyselicovej, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá vo svojom výskume súvislostí medzi odtlačkami prstov a poruchami autistického spektra posúva hranice poznania v oblasti včasnej diagnostiky autizmu. Tretie miesto si odniesol RNDr. Matej Baláž, PhD. zo Slovenskej akadémie vied za svoj projekt inovatívnych riešení v oblasti mechanochémie.

Víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2020 bude Slovensko reprezentovať v medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ v novom digitálnom formáte „The Falling Walls Breakthroughs of the Year“. V ňom budú počas niekoľkých týždňov inovátori z celého sveta prezentovať svoje špičkové a inovatívne nápady a projekty. Nasledovať bude užšie medzinárodné finále, kde rozhodnú o titule „FW Breakthrough of the Year”. Držiteľa titulu slávnostne vyhlásia online vo veľkom finále Falling Walls, ktoré sa uskutoční počas Berlin Science Week dňa 9. novembra 2020.

FWLS 2020 program finale

Video-prezentácie sú na linke:

http://fwlslovakia.sk/gallery/