Igor Lacík sa stal laureátom ceny Eset Science Award

Člen učenej spoločnosti, Ing. Igor Lacík, DrSc., z ústavu polymérov SAC sa stal laureátom ocenenia Eset Sience Award 2023 v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Medzi finalistami boli aj prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. a Prof. RNDr. Pavel Povinec DrSc. V kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania bol finalistom prof. Ing. Igor Podlubný, DrSc. Všetkým srdečne blahoželáme.