Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

Rok narodenia: 1953
Rok prijatia do UčS: 2017
Tel.: 0908 069 796
Oblasť výskumu: Predmetom výskumu A. Zahradníkovej sú srdcové svalové bunky a procesy, ktoré sa podieľajú na rytmickej práci srdcového svalu. Centrálnym objektom jej výskumu je ryanodínový receptor (RyR), iónový kanál, ktorý pri stimulácii uvoľňuje ióny vápnika z vnútrobunkových zásobníkov.
Najvýznamnejšie výsledky: 

Príspevok k objasneniu molekulových mechanizmov uvoľňovania vápnika z vnútrobunkových zásobníkov a fyziologických mechanizmov, ktoré chránia srdcové svalové bunky pred nežiaducim uvoľňovaním vápnika a úzko súvisiacimi arytmiami, zlyhávaním srdca a náhlou srdcovou smrťou, ku ktorým často dochádza pri vrodených alebo získaných poruchách ryanodínových receptorov:

  • odhalenie dlhožijúcich módov aktivity ryanodínového receptora (RyR)
  • charakterizácia aktivačných väzbových miest RyR pre vápnik, alosterickej interakcie medzi väzbou ligandov na RyR a otvorením kanála
  • charakterizácia kvantitatívnych vzťahov medzi vrátkovaním RyR a lokálnym uvoľňovaním vápnika zo sarkoplazmatického retikula v srdcových svalových bunkách

Vybrané publikácie:

  • Poláková E, Zahradníková A Jr, Pavelková J, Zahradník I, Zahradníková A. Local calcium release activation by DHPR calcium channel openings in rat cardiac myocytes. J Physiol. 586: 3839-3854, 2008
  • Zahradnikova A, Valent I, Zahradnik I. Frequency and release flux of calcium sparks in rat cardiac myocytes: a relation to RYR gating. J Gen Physiol 136: 101-116, 2010
  • Janicek R, Zahradnikova-Jr A, Polakova E, Pavelkova J, Zahradnik I, Zahradnikova A. Calcium spike variability in cardiac myocytes results from activation of small cohorts of ryanodine receptor 2 channels. J Physiol 590: 5091-5106, 2012
  • Petrovič P, Valent I, Cocherová E, Pavelková J, Zahradníková A. Ryanodine receptor gating controls generation of diastolic calcium waves in cardiac myocytes. J Gen Physiol. 145: 489-511, 2015