English

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

Priezvisko a meno                          ZAHRADNÍKOVÁ Alexandra

Tituly a hodnosti                             Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1953

Vedecký odbor, špecializácia     biofyzika, fyziológia, bunková kardiológia

Člen/ka UčSS od roku                   2017