Ing. Attila Ziegelhoffer, DrSc., FIACS

Rok narodenia: 1934
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

 

Späť