English

Ing. Ján Kuzmík, DrSc.

Priezvisko a meno                          KUZMÍK Ján

Tituly a hodnosti                             Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1960

Vedecký odbor, špecializácia     elektrotechnika, fyzika tuhých látok

Člen/ka UčSS od roku                   2016