English

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Priezvisko a meno                          TKÁČ Ján

Tituly a hodnosti                             Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1972

Vedecký odbor, špecializácia     biomedicína, bionanotechnológie, biotechnológie

Člen/ka UčSS od roku                   2018