Ing. Mária Omastová, DrSc.

Rok prijatia do UčS: 2012
Tel.: +421 – 2 – 5477 3308, kl. 2
Oblasť výskumu: elektrovodivé a kompozitné polyméry