English

Ing. Mária Omastová, DrSc.

Priezvisko a meno                            OMASTOVÁ Mária

Tituly a hodnosti                               Ing., DrSc.

Rok narodenia                                   1962

Vedecký odbor, špecializácia       chémia,  nanotechnológia

Členka UčSS od roku                      2012