English

Ing. Matej Jergel, DrSc.

Priezvisko a meno                          JERGEL Matej

Tituly a hodnosti                             Ing., DrSc.

Rok narodenia                                 1954

Vedecký odbor, špecializácia     štúdium nanomateriálov a nanoštruktúr metódami röntgenového rozptylu

Člen/ka UčSS od roku                   2016