English

Ing. Milan Polák, DrSc.

Rok narodenia: 1937
Rok prijatia do UčSS: 2003

Oblasť výskumu: elektrodynamika supravodičov

Najvýznamnejšie výsledky: 

  • Elektrodynamika supravodičov a supravodivých magnetických systémov
  • Vytváranie a meranie magnetických polí
  • Využitie supravodivosti v elektrotechnických zariadeniach pracujúcich v striedavom režime.

 

  1. Polak, M., Krempasky, L., Demencik, E., Wehler, D., Kreiskott, S., Moenter, B., Polyanskii, A., and Larbalestier, D.C.: Critical currents of narrow YBCO rings on Ni and LaAlO3 substrates, IEEE Trans. on Applied Supercond. 13 (2003) 2595-2598.
  2. Polák, M., Krempaský, L., Chromik, Š., Wehler, D., and Moenter, B.: Magnetic field in the vicinity of YBCO thin film strip and strip with filamentary structure, Physica C 372-376 (2002) 1830-1834.
  3. Polák, M., Parrell,J.A., Plyanskij, A.A., Pashitski, A.E., and Larbalestier, D.: On the role of pre-existing, unhealed cracks on the bending strain response of Ag-clad (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Oxtapes, Applied Physics Lett.70 (1997) 1034.
  4. Polák, M., Pitel, J., Majoroš, M., Kokavec, J., Suchoň, D., Kedrová, M., Kvitkovič, J., Fikis, H., and Kirchmayr, H.: Superconducting DCIAC magnetic system for loss and magnetization experiments operating up to 50/60Hz. In: Applied Superconductivity Conf. Boston 1994, IEEE Trans. on Applied Supercond. 5 (1995) 717.
  5. Polák, M. and Hlásnik, I.: Planar Hall effect in heavy doped n-InSb and its influence on the measurement of magnetic field component with Hall generators at 4.2K, Solid State Electr. 13 (1970) 219.

 

Späť