Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko

Učená spoločnosť Slovenska vypracovala dokument „Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko“. Vízia ako súčasť strategických dokumentov SAV môže byť konštruktívnym podnetom pre zlepšenie stavu vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku.

Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko