Kapitola o Učenej spoločnosti Šafárikovej

Docent JUDr. Jozef Vozár, CSc., riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV napísal ďalšiu monografiu zo série Významní slovenskí právnici – Augustín Ráth – prvý slovenský rektor Univerzity Komenského. Knihu vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, aj s podporou Univerzity Komenského v Bratislave vzhľadom na 100. výročie univerzity a skutočnosť, že profesor Ráth bol prvým slovenským rektorom univerzity.

Kniha je významná aj vo vzťahu k histórii učených spoločností na Slovensku. Kapitola IV predstavuje nielen profesora Rátha ako predsedu Učenej spoločnosti Šafárikovej, ale aj samotnú históriu spoločnosti.

So súhlasom docenta Vozára je kapitola IV v priloženom pdf súbore (otvorí sa kliknutím na link s názvom kapitoly).

Kapitola IV – Augustín Ráth – predseda Učenej spoločnosti Šafárikovej

Obálka knihy

Obsah 1

Obsah 2