Kontakt

ADRESA SEKRETARIÁTU UčSS

Mgr. Mária Surovcová, PhD.
Učená spoločnosť Slovenska
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika
ucs.sekretariat@savba.sk

ADRESA PREDSEDU UčSS

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
predseda Učenej spoločnosti Slovenska
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
Slovenská republika