Kontakt

Učená spoločnosť Slovenska
c/o Ústav vied o Zemi SAV
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika
ucs.sekretariat@savba.sk