Kontakt

ADRESA SEKRETARIÁTU UčSS

Ing. Adriana Šišková
Učená spoločnosť Slovenska
Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
ucs.sekretariat@savba.sk

ADRESA PREDSEDU UčSS

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
podpredseda Učenej spoločnosti Slovenska
(dočasne vykonávajúci funkciu predsedu)
Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
fedor.gomory@savba.sk