English

MUDr. Ladislav Macho, DrSc.

Rok narodenia: 1930
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: +421 (0)2 54772800 kl. 225
Email: ladislav.macho@savba.sk

Oblasť výskumu: endokrinológia

Najvýznamnejšie výsledky:
Výskum účinkov hormónov štítnej žľazy na metabolizmus glycidov, skúmanie vývoja funkcie endokrinného systému počas ontogenézy so zreteľom na zmeny vyvolávané vonkajšími faktormi (stres, výživa), skúmanie molekulárnych mechanizmov účinkov hormónov, sledovanie zmien funkcie endokrinného systému pri pôsobení mikrogrqavitácie počas kozmických letov, výskum úlohy hormónov pri zápaloch u reumatoidnej artritídy.

 • dôkaz o existencii kritických period vo vývoji funkcie endokrinných žliaz počas ontogenézy u cicavcov
 • experimentálne dôkazy o následkoch nepriaznivých zásahov v ranej ontogeneze na funkciu endokrinných žliaz a účinky hormónov na metabolizmus látok v dospelom veku
 • dôkazy o prítomnosti hormónov v materskom mlieku cicavcov a ich význam pre vývoj funkcie endokrinných žliaz mláďat
 • príspevok k objasneniu zmien hormonálnej regulácie a receptorov hormónov po vystavení organizmu podvýžive, prekrmovaniu a stresovej záťaži.
 • objasnenie zmien funkcie endokrinných žliaz a metabolizmu látok pri vystavení organizmu vplyvu mikrogravitácie počas kozmických letov u zvierat a u ľudí
 • príspevok k objasňovaniu prítomnosti hormónov s imunomodulačným účinkom v synoviálnej tekutine v priebehu reumatoidnej artritídy

 

 1. Macho L.:Development of thyroid and adrenal function during ontogenesis.Veda, Bratislava,1979,ppl-180
 2. Macho L., Saffran M.: Metabolism of fatty acids in the rat adrenal gland. Endocrinology, 81, 179-85, 1967
 3. Štrbák V., Macho L., Knopp J., Struhárová L.: Thyroxine content in mother milk and regulation of thyroid function of suckling rats. Endocr. experimentalis, 8, 59-69, 1974
 4. Štrbák V., Benický J., Macho L., Ježová D., Nikodémová M.: Four week ethanol intake decreases food and body weight but does not affect plasma leptin, corticosterone and insulin levels in pubertal rats. Metabolism Clin.Exp. 47, 1269-1273, 1998
 5. Macho L., Koska J., Ksinantova L., Vigas M., Blazicek P., Noskov VB., Grigoriev Al., Pacak, K, Kvetnansky R.: Effects of real and simulated microgravity on reponse of sympathoadrenal system to various stress stimuli. Ann N Y Acad Sci., 1018, 550-561, 2004

 
 Späť