English

MUDr. Mária Gerová, DrSc.

Rok narodenia: 1926
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2005

Tel.: +421 (0)2 52926271 kl.239
Email: maria.gerova@savba.sk
 
 Späť