English

MUDr. Pavel Langer, DrSc.

Rok narodenia: 1929
Rok prijatia do UčSS: 2004

Oblasť výskumu: patafyziológia endokrinného systému

 

Späť