English

MUDr. Svorad Štolc, DrSc.

Rok narodenia: 1939
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2003

Tel.: 0911319171
Email: stolcsvorad@gmail.com
 
 Späť