English

MUDr. Svorad Štolc, DrSc.

Rok narodenia: 1939
Rok prijatia do UčSS: 2003

 
 Späť