MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.

Rok narodenia: 1951
Rok prijatia do UčS: 2016