English

MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., FIACS

Priezvisko a meno                              RAVINGEROVÁ Táňa

Tituly a hodnosti                                MUDr., DrSc., FIACS

Rok narodenia                                    1951

Vedecký odbor, špecializácia         normálna a patologická fyziológia

Členka UčSS od roku                        2016

Fotografia