Najväčší problém slovenskej vedy

20. mája 2019 sa konalo vo veľkej aule Karolina v Prahe slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia založenia Učenej spoločnosti Českej republiky. Predsedníčka Učenej spoločnosti Českej republiky, prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., požiadala o príhovor predsedu UčSS prof. Petra Mocza na tému slovenskej vedy. Vzhľadom na dlhú spoločnú akademickú minulosť a podobnú štruktúru problémov zameral prof. Moczo svoj príhovor na tému „Najväčší problém slovenskej vedy“ s cieľom iniciovať úzku spoluprácu s Učenou spoločnosťou Českej republiky pri riešení problémov vedy, výskumu a vzdelávania.

 

Linka na YouTube záznam príhovoru:

https://www.youtube.com/watch?v=bh-asyc_KP8&feature=youtu.be

Pdf súbor príhovoru:

Peter Moczo – Najväčší problém slovenskej vedy

 

Prof. Moczo počas príhovoru v Karoline.