Najvyššie umiestnenia slovenských VŠ vo vybraných svetových rankingoch

Tabuľka ukazuje najvyššie umiestnenia slovenských vysokých škôl v dôležitých svetových rankingoch spolu s najvyšším umiestnením vedných odborov. Tabuľku spolu so stručným vysvetlením použitých metodík rankingov vypracoval prof. Dušan Meško z JLF UK.

Najvyššie umiestnenia slovenských VŠ vo vybraných rankingoch