Národná konferencia 2018

Národná konferencia „Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore – smerovanie ku kvalite a vedomostiam“

8.11.2018 sa v priestoroch Incheba Expo Bratislava uskutočnila v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Národná konferencia „Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore – smerovanie ku kvalite a vedomostiam“. S prednáškami vystúpili aj dvaja členovia Učenej spoločnosti Slovenska – prof. Peter Moczo a Ing. Ján Tkáč. Témy prednášok sa inherentne týkajú pôsobnosti Učenej spoločnosti Slovenska. Pdf verzie prednášok sú na:

Problemy a moznosti vedy vyskumu a vzdelavania na Slovensku

Excellent research in Slovakia towards ERC grants – my personal experience Part 1

Excellent research in Slovakia towards ERC grants – my personal experience Part 2