Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu 2016 prof. B. L. Feringa na Slovensku

Profesorovi Feringovi udelí rektor UK Veľkú zlatú medailu v pondelok 9.9.2019 o 10h v Aule UK. Pozvánka na slávnostné odovzdávanie je priložená.

Profesor Feringa bude mať plenárnu prednášku v utorok 10.9.2019 na Zjazde chemikov v Starom Smokovci  ( http://71zjazd.schems.sk/ ). Na zjazde bude profesorovi Feringovi udelená Zlatá medaila SCHS.

Predstavenie profesora Feringu

Pozvánka – Veľká zlatá medaila UK

Tlačová správa – návšteva profesora Feringu na Slovensku

Feringa – encyklopedické heslo Beliana