Noví akademici Učenej spoločnosti Slovenska

Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 9. decembra
2019, zvolilo piatich nových akademikov:

prof. Philipp Kukura, PhD., chemik, University of Oxford

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., fyzik, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., onkológ, Lekárska fakulta UK v Bratislave

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., odborník v riadení procesov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií TU v Košiciach

prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., biológ, Centrum regionu Haná, Univerzita Palackého v Olomouci

Pohľad na účastníkov Valného zhromaždenia Učenej spoločnosti Slovenska