Noví členovia Učenej spoločnosti Slovenska

Sme radi, že môžeme v našich radoch privítať nových členov, ktorých schválilo Valné zhromaždenie dňa 6.11.2023:

  • prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
  • doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
  • prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
  • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
  • prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
  • prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.
  • prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
  • RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.