O modelovaní šírenia CoVid-19

Akademik Igor Podlubný vypracoval prehľadový príspevok k modelovaniu šírenia CoVid-19.

Modelovanie_šírenia_CoVid-19