Štatút

Štatút Učenej spoločnosti Slovenska | PDF|

Štatút Učenej spoločnosti SAV 2007-2018 | PDF |