Štatút

  • Štatút Učenej spoločnosti Slovenska november 2019 |PDF|
  • Štatút Učenej spoločnosti Slovenska |PDF|
  • Štatút Učenej spoločnosti SAV 2007-2018 |PDF|