English

Štatút

  • Štatút Učenej spoločnosti Slovenska 2019 |PDF|
  • Štatút Učenej spoločnosti Slovenska 2018|PDF|
  • Štatút Učenej spoločnosti SAV 2007-2018 |PDF|