Osobnosť vedy a techniky 2022

Akademik Ing. Ján Tkáč, DrSc., z Chemického ústavu SAV v Bratislave získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky za využitie nanotechnológií vo viacerých aplikáciách vrátane biomedicíny.