Otvorená výzva vláde SR na rešpektovanie vedeckých poznatkov v oblasti zdravia verejnosti

Rada Učenej spoločnosti Slovenska sa pripája k Otvorenej výzve vláde SR na rešpektovanie vedeckých poznatkov v oblasti zdravia verejnosti. Reagujeme tak na opakované nevedecké a neprofesionálne rozhodnutia niektorých členov exekutívy v tejto oblasti, ktoré posúvajú obraz o našej vlasti ďaleko do minulosti, a svojou podstatou sú pre náš národ mimoriadne nebezpečné.

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.