English

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.

Rok narodenia: 1947
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2012

Email: histfere@savba.sk
www: http://www.history.sav.sk/cv/ferencuhova_bohumila.pdf

Oblasť výskumu: dejiny medzinárodných vzťahov

Životopis: ferencuhova_bohumila.pdf

Najvýznamnejšie výsledky:
Štúdie z dejín vzťahov medzi Francúzskom a strednou Európou od konca 18. storočia do súčasnosti.

 
 Späť