English

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

Rok narodenia: 1942
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: +421(0)2 52925753 kl. 217
Email: dusan.kovac@savba.sk
 
 Späť