English

PhDr. Ján Tibenský, DrSc.

Rok narodenia: 1923
Rok prijatia do UčSS: 2005

Oblasť výskumu: národné obrodenie

 

Späť